+64 3 548 1639 pa@ngatikoata.com

Te Haeata

Cultural Centre, French Pass

Taku tūranga ake tirotiro whakawaho ki Anatoto
Rā te haeata e whiti ana, ko te ara a Rehua
Kei tua rā ko te timatanga o Te Tuku mai ki ahau
Ngāti Koata e mau mere nei, Kauae Hurihia e rangona nei
Kei mua rā a Kurupongi e rewa ana
Ka huri te titiro ki Rangitoto ki te tuara a Te Pātete
Tū mai rā e koro e Takapōtaka
Heke whakararo ki Kapowai ko Tawhi rā te tama I hoki mai
Kei au kei tai ko Te Aumiti Te Tai Nukunuku a Pani, e whiowhio ana, e whati pari ana
E hoki mai au ki Anarū ki tōku pātuwatawata ki Te Haeata
E ko koia e ara e!

TE WHAKAKITENGA | VisionStatement

He Nohoanga Hākapakapa | A gateway to learning – A place to flourish

NGĀ WHĀINGA | Objectives

TIAKI TANGATA | People

Provide and promote a welcoming environment for all people to connect with Ngāti Koata

TIAKI TAIAO | Environment

Provide a safe, healthy and sustainable environment

TIAKI TAONGA | Resources

Provide and maintain our taonga in a safe, inclusive learning environment allowing Koatatanga to flourish

HE WHAKAMĀRAMA | Description

Te Haeata is our Cultural Center in Anaru (Elmslie Bay) near French Pass. It was vested in Ngāti Koata following the 2012 Treaty Settlement and was previously a school and teacher’s residence. It is now used for wānanga, whānau gatherings, kapa haka noho, hui, accommodation, and as a base for our people to connect with their whenua and taonga.

Te Haeata means ‘the dawn’, which speaks of both the view from the site and the vision of the iwi following the Settlement. In winter the sun can be seen rising directly in front of Elmslie Bay between Kurupongi (Trio Islands) and Anatoto (Clay Point).

The facilities at Te Haeata include:

  • Te Ata Puao has three bedrooms with two double beds and four single beds; a shower; toilet; kitchen/dining room with fridge/freezer, stove/oven, microwave and utilities; a bbq; and a sitting room with lounge suite, wood burner, tv and dvd player in the living area.
  • Te Umurangi has a large sleeping area with 18 mattresses, wharepaku for both tāne and wāhine, a bbq, and a kitchenette with a fridge/freezer, a chest freezer and stove/oven.
  • Outside Te Umurangi is an outhouse with toilets (which are out of order), storage and the mattress room
  • Out the front is a childrens playground, and a double garage for storage

The pou beside the entrance to Te Haeata was unveiled in 2015 and is of Ngāti Koata rangatira Te Putu. It was carved by uncle Mark Davis and blessed by uncle Te Rangipumamao Hira Selwyn.

There are a few things to be aware of:

  • The water supply is from a water tank that collects rainwater. It is not an infinite supply so we must use water conservatively. Always be water wise!
  • Please also be conservative with power.
  • Te Haeata is across the road from the beach. There is a gate to keep tamariki within the grounds, and although the road is not a highway it is the main (only) thoroughfare.
  • All rubbish brought in must be taken out
  • You need to provide your own firewood for the wood burner

The Te Haeata Committee is currently working on a few projects including minor, but necessary maintenance issues however it remains open for whānau to use.

Te Haeata Committee Members are:

Ngawai Webber Ahi Kā Representative
Bill Webber Ahi Kā Representative
Nohorua Kotua Kaumātua Representative
Pirihira Paul Kaumātua Representative
Suz Tawaka He Kupu Reanga Representative
Noela McGregor – Committee Convenor He Kupu Reanga Representative
Pene Geiger Iwi Representative
Iwi Representative
Kevin Paul Trade Representative
Louisa Paul Office Representative

Te Haeata Strategic Plan

Click here to view the Strategic Plan